Privacy en Cookie Statement

 

Celina’s VA Office neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. Celina’s VA Office heeft deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Celina’s VA Office bij de verwerking van persoonsgegevens.

 

Verwerking persoonsgegevens door CELINA’S VA OFFICE

CELINA’S VA OFFICE kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten [en/of producten] van CELINA’S VA OFFICE bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. CELINA’S VA OFFICE kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens: CELINA’S VA OFFICE gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening [en de levering van producten]. [Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt CELINA’S VA OFFICE de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van CELINA’S VA OFFICE. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van CELINA’S VA OFFICE en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.]
 • Bezoekersgegevens: op de website van CELINA’S VA OFFICE (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens [waaronder jouw IP-adres] bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.
 • [Betaalgegevens: CELINA’S VA OFFICE gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer [en creditcardgegevens], voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.]

 

Delen met derden

CELINA’S VA OFFICE kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

 • Dienstverleners: CELINA’S VA OFFICE deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor CELINA’S VA OFFICE correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit CELINA’S VA OFFICE een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. CELINA’S VA OFFICE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt CELINA’S VA OFFICE jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.
 • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal CELINA’S VA OFFICE de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

 

Cookies

CELINA’S VA OFFICE maakt bij het aanbieden van diensten [en producten] op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

 • CELINA’S VA OFFICE maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de Website.
 • [CELINA’S VA OFFICE maakt tevens gebruik van functionele cookies die het bestellen van diensten [en/of producten] vereenvoudigen (zoals het bewaren van de inhoud van jouw winkelwagen).]
 • [Met jouw toestemming plaatst CELINA’S VA OFFICE tracking cookies op jouw apparatuur, die kan worden opgevraagd zodra je een website uit het netwerk van CELINA’S VA OFFICE bezoekt. Hierdoor kan CELINA’S VA OFFICE te weten komen dat je naast de Website ook op de betreffende andere website(s) uit het netwerk van CELINA’S VA OFFICE bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel [is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar] dient om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.]
 • [CELINA’S VA OFFICE maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics en Hotjar). Via deze cookies krijgt CELINA’S VA OFFICE inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan CELINA’S VA OFFICE de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers. [Lees hier over het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

Lees hier over het privacy beleid van Hotjar https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

[De informatie die Google en Hotjar verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.] De verkregen informatie wordt [met inbegrip van het IP-adres] overgebracht naar en door Google en Hotjar opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten en Europa. Google en Hotjar kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google en Hotjar verwerken. CELINA’S VA OFFICE heeft hier geen invloed op. CELINA’S VA OFFICE heeft Google en Hotjar geen toestemming gegeven om de via CELINA’S VA OFFICE verkregen informatie te gebruiken voor andere Google en Hotjar diensten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google. Hotjar stelt zich te houden aan de GDPR ( AVG) principles.]

 • Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook, Instagram en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing, indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken en/of te delen. Daarvoor wordt de tool ShareThis gebruikt.
  Lees hier over het privacy beleid van ShareThis: https://sharethis.com/privacy/

 

Links naar andere websites

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. CELINA’S VA OFFICE draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.]

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

CELINA’S VA OFFICE bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor CELINA’S VA OFFICE jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar danwel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.

Na afloop van de bewaartermijn vernietigt CELINA’S VA OFFICE jouw persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected] CELINA’S VA OFFICE zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

 

Beveiliging

CELINA’S VA OFFICE neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. CELINA’S VA OFFICE heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door CELINA’S VA OFFICE of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door CELINA’S VA OFFICE verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met CELINA’S VA OFFICE via [email protected].

celinasvaoffice.nl en www.socialmediadreamsheet.nl zijn websites van CELINA’S VA OFFICE. CELINA’S VA OFFICE is als volgt te bereiken: Adres: Esdoornstraat 8, 9501GH Stadskanaal Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 63086832

Telefoon: 06-51635031

E-mailadres: [email protected]

 

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door CELINA’S VA OFFICE, verzoekt CELINA’S VA OFFICE je om zo snel mogelijk contact met CELINA’S VA OFFICE op te nemen via [email protected]. CELINA’S VA OFFICE zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

Wijzigingen

CELINA’S VA OFFICE behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.

Celina's VA Office
Bezoekadres:
Gondel 14-41
8243BM Lelystad

Tel: 06 51 63 50 31
Mail: [email protected]

KVK: 63086832
BTW ID: NL001135517 B49
Privacy & cookie statement
Algemene voorwaarden